Motodlaha je vhodná na liečbu väčšiny poranení ako aj na zlepšenie pooperačných stavov kolenného kĺbu a to predovšetkým:Artromot-K1 comfort chip mit Ariane_rot[Originale]

 • artrotómia napr. menisektómia a artroskopia v kombinácii so synovektómiou, artrolýzou alebo inými intraartikulárnymi opatreniami
 • artroplastiky vrátane implantácie endoprotézy, operatívne zaistené fraktúry
 • resekcia tumoru v blízkosti kĺbu
 • korekčná osteotómia
 • zásahy na mäkkých tkanívách blízko kĺbu
 • distorzia a pomliaždeniny kĺbu
 • operatívne výmeny svalov
 • nekonštruktívne operácie so stabilnými osteosyntézami
 • artrolýzy, prekonané zápaly
 • stav po zlomeninách v oblasti kolena
 • stav po vykĺbení jabĺčka